Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.

Höga v 8:6
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

1 Joh 3:18
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

1 Joh 3:3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Av David.Herre, jag sätter mitt hopp till dig,

Ps 25:1
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Och jag hörde Herrens röst. Han sade: »Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?« Jag svarade: »Jag, sänd mig!«

Jes 6:8
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

1 Kor 6:19 f.
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och från Jesus Kristus, Faderns son, skall vara med oss i sanning och kärlek.

2 Joh v. 3
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Av David, en psalm.Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen.Vem får gå upp till Herrens berg, vem får gå in i hans tempel?Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt.Han får välsignelse av Herren och riklig lön av Gud, sin räddare.Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren, väldig i strid.Portar, öppna er vida! Höj er, uråldriga dörrar! Låt ärans konung draga in!Vem är han, ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung.

Ps 24
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte.Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga.

1 Joh 3:3-12
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren.

Heb 12:14