Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam.

Ps 34:6
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Men han svarade: »Min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det.«

Luk 8:21
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.

1 Pet 4:8
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.

Mik 6:8
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

Rom 8:15
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov.

Fil 4:19
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Gud rustar mig med styrka, så att jag vandrar den rätta vägen.

Ps 18:33
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Så har Herren Sebaot sagt: »Fäll rättfärdiga domar och visa varandra kärlek och barmhärtighet! Förtryck inte änkan och den faderlöse, invandraren och den fattige. Tänk inte ut onda planer mot varandra.«

Sak 7:9 f.
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd.

Ps 63:9
Kategorier
Dagens bibelord

Dagens bibelord

Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.

Rom 13:10