Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Livets källa”

Präst: Mats Lindberg.

Mötesledare: Roland Viklund.

Kantor: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Jesu dop”

Präst: Roland Benerdal.

Mötesledare: Lars Olov Sjöström.

Kantor: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Herrens moder”

Predikan: Anton Sjöström.

Mötesledning: Monika Andersson.

Kantor: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst med små och stora

Gudstjänst med Holmsunds församling och barngrupperna på Solbackakyrkan!

Präst: Leif Holm.

Musiker: Daniel Gustavsson.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Guds rike är nära”

Predikan: Donald Duveskog.

Mötesledare: Tor Lindberg.

Kantor: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Adventsgudstjänst, ”Ett nådens år”

Musikgudstjänst i Advent, med sång och musik med Anton Sjöström, Monica Selander, Kören Kören, barnkör och blåsare.

Predikan: Lars Olov Sjöström.

Mötesledare: Håkan Jonsson.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Kristi återkomst”

Predikan: Roland Benerdal.

Kantor: Lars Olov Sjöström.

Kategorier
Arkivet

Mässa, ”Vaksamhet och väntan”

Präst: Rune Persson.

Mötesledare: Monika Andersson.

Kantor: Lotta Wastring.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Vårt evighetshopp”

Predikan: Bertil Johansson.

Mötesledare: Monika Andersson.

Sång och musik: Nathalie Lidqvist

Kantor: Roland Viklund.

Kategorier
Arkivet

Gudstjänst, ”Samhällsansvar”

Predikant: Birgitta Lanhede.

Mötesledare: Anna Södergren.

Kantor: Lars Olov Sjöström.